Kamenné město

Pohled na Státní hrad a zámek Český Krumlov od Vltavy

VALÍCÍ SE KAMENY. Když člověk přijíždí do Krumlova, vždycky míjí nějaké skály. Bez ohledu na směr, odkud sem zrovna jedete. Vodáci na Vltavě mají tu zkušenost také. Ne vždy to je bezpečné. Není to tak dávno, kdy se ze skal nejednou uvolnily kameny a padaly do cest nebo do řeky. Proto často vidíme nějaké zpevňování zdejšího terénu. Toto město nebývalo nikdy lehce přístupné.

BERGOVÉ. Zdejší šlechtické rody nesly ve svých jménech slovo Berg- „hora“. Ať už „Černá“ nebo “ Hora Růží“, vždycky to zračilo fakt, že stavěli svá původní sídla na skalnatých kopcích. Doslova tak naplňovali biblický pokyn, že lidé mají stavět svůj dům (Rozuměj život) na skále, aby byl pevný a stabilní.

3/6/12. Tři staletí zde vládl mocný rod Rožmberků. V jejich dvanácti generacích nalezneme celkem šest mužů, kteří se jmenovali Petr, tedy „skála“. Tři bratři Petři se otiskli do charakteru a tváře města nejvíce: Petr I, Petr IV. a Petr Vok. Jejich příběhy sdílím při různých toulkách a túrkách. Rád bych je nabídl také Vám!

LAPIS PHILOSOPHORUM/ KÁMEN MUDRCŮ. Také v Krumlově hledali cestu k jeho nalezení mnozí alchymisté. Zřejmě bez úspěchu. Ale už ten fakt, že neúnavně hledali, ta zvědavost a touha po poznání jsou nesmírně inspirativní. I pro nás při prohlídkách města Český Krumlov!

KAMENÍCI. Nelze je pominout. Oni to byli, kdo brali zdejší kameny do rukou, opracovali je a tak způsobili, že „Krumlov chutná jako od babičky“. Věci stvořené lidskou rukou mají jinou energii a emoci než průmyslové prefabrikáty. Zde to vnímáme na každém kroku. Tak tomu bylo i při prohlídce města, kterou jsem připravil pro obyvatele Českého Krumlova na den 7.6.2020. Třetí z “ Příběhů Magického Krumlova“ se jmenoval “ Skály, kameny a kameníci“. Vyprávěli jsme si o zdejším cechu kameníků či Rožmberské huti. A také o kamenících, které známe jménem. Třeba takoví kameníci Rubíci nebo jistý Getzinger. Ty známe jménem, zachyceny jsou jejich značky, víme i to, že pocházeli z hornorakouského Haslachu. A potom jsou tu mnozí bezejmenní. Ale všichni se zasloužili o to, že Český Krumlov se umí člověka opravdu „magicky“ dotknout. Utvářeli zde po staletí takový „springsteenovský Human touch“, předávaný z generace na generaci řetězem kamenických rukou. Jejich kytarou bylo dláto a jejich strunami kámen. Vítejte v kamenném městě! Prohlídka Magickým Krumlovem právě pro Vás zde může začít!