Dívej se a piš!

Prohlídka města - Detail domu na krumlovském náměstí

ROBOTA skončila. Už dávno. Také na krumlovském panství. Stalo se velkostatkem. Na scénu přichází podobné slovo-ROBOT. Svět jej zná. Jeho autora už méně. V Československu po 1. světové válce ale jeho tvůrčí i společenská prestiž dosahuje nebeských výšin sídla státu. Těší se přízni samotného TGM. Vnímáme jej jako prominentního spisovatele První Republiky a jako štvance té krátkodeché, Druhé…

ČESKÝ KRUMLOV navštívil Karel Čapek také. I zde osvědčil svůj pozorovatelský talent a smysl pro detail: “ Tak tedy jsou tu staré štíty, arkýře, vikýře, podloubí, oblouky, ochozy, cimbuří, sgrafita, fresky, schody nahoru a dolů, balustrády, kašny…historické dláždění, klikaté ulice…“. Měl pravdu! Tohle všechno Vám rád ukáži během prohlídky města! Právě tato část jeho cestopisné črty mne inspirovala k vytvoření pátého z „21 Příběhů Magického Krumlova“. 21.6.2020 jsme se zase jednou toulali s místními obyvateli zdejšími křivolakými uličkami a věnovali pozornost nepřebernému množství malebných artefaktů. Tuto prohlídku jsem nazval “ Krumlovská inventura s Karlem Čapkem“. Stojí to za procházku!

„NEJVĚŽOVATĚJŠÍ ZE VŠECH VĚŽÍ“. Výrok, jež celý text o Krumlově proslavil (Rád Vám o ní budu vyprávět i to, co Čapek nevěděl!) Bystrému pozorovateli neunikla ani na první pohled méně nápadná budova- „barokní knížecí divadélko“. Trochu lituje, že se v ní z bezpečnostních důvodů nehraje. “ Jinak by tam v tu chvíli “ mohla strašit nějaká italská opera..“. A vidíte! To se od Čapkových dob změnilo. K mání jsou nejenom prohlídky tohoto snad „nejmagičtějšího“ ze všech krumlovských světů, ale někdy i barokní opera. Občas dokonce v premiéře!

REALISTA Čapek spočítal hospody ve městě a radoval se z toho, co viděl za tři koruny na zámku. Krumlov, jak jej poznal, se ale měl brzo změnit. Mnichovská dohoda 1938 je zde vřele přijata většinou německy mluvícího obyvatelstva. Bere podstatnou část města Československu. A Karlu Čapkovi ve svých důsledcích záhy i život. Život v okleštěném státě se pro něj stane peklem. Poměry se zvrátily, chování lidí se často mění od vstřícnosti a tolerance k nenávisti. Humanista a demokrat Čapek je štván fašizujícími lidmi i částí tisku. Český Krumlov už nenavštívil. Na nejvěžovatější věži, podle které Krumlov bezpečně poznáte, tak neviděl ani hákový kříž, ani ještě mnohem později rudou hvězdu…

AUDI, VIDE ET TACE SI VIS VIVERE IN PACE/ „Poslouchej, dívej se a mlč, chceš-li žít v míru“. Tento nápis si měšťané mohli číst třeba na tzv. Latránské radnici (nikdy jí nebyla, jenom se ten název tradoval, to je Krumlov!) už v 16. stol. Slova, která znal už antický Řím, inspirují dodnes (Viz. BISka). Karel Čapek si vzal k srdci část z nich. Poslouchal a díval se, ale nemlčel! Viděl prorocky nebezpečí světa a psal o tom. Text o Krumlově je jiný. Chtěl zde vidět „starý sousedský svět“, který je protkaný příběhy lidství. Co na tom, jestli někdy takový skutečně existoval? Rád představím Český Krumlov “ Očima Karla Čapka“ také Vám! V online objednávce uveďte do poznámky “ Krumlovská inventura/ 5. Příběh Magického Krumlova“, a jde se na to!