Nic než právo!

Prohlídka města - detail fasády s rodovými znaky

KONFISKACE to nebyla! Sběratel tapiserií, Jan Adolf I ze Schwarzenbergu, získává v pol. 17. stol. od svého chlebodárce a přítele do zástavy panství Třeboň v jižních Čechách. Po několika letech obdrží právo nabývat statky v Čechách ( inkolát). V roce 1660 získá definitivně Třeboň a o rok později koupí Orlík i Hlubokou. A tak se první kníže mezi Schwarzenbergy stane i zakladatelem nejdůležitější rodové držby. Na rozdíl od dalších „nových“ šlechtických rodů tedy Schwarzenbergové nezískávají zdejší majetky pobělohorskou konfiskací po rozprášení protestantů do různých stran.

DĚDICTVÍ. Tady už ovšem konfiskované majetky na Schwarzenbergy přecházejí. Stane se tak v roce 1719. Milovník lovu a barokní reprezentace, Adam František, dědí po tetě. Ta se provdala do rodu Eggenbergů. Těm osud nepřeje potomky a tak obrovský majetek v Čechách přechází na příbuzný rod. Tím se Schwarzenbergové stávají neoficiálními nástupci Rožmberků a dalších Vítkovců. Z původního rožmberského dominia se opět stane vévodství. Jediné v Čechách té doby.

ZÁVĚŤ. Pořídí jí Ferdinand Vilém Eusebius, tedy otec Adama Františka. Není to pár listů, ale obsáhlá kniha. Obsahuje i kodex chování pro členy rodu. Ti se jím řídí dodnes. V poslední vůli si přeje rozdělení rodu na dvě větve, až se narodí dva bratři schopní a ochotní tuto odpovědnost nést. Stane se tak po stu letech. V roce 1802 se rod dělí. Krumlovsko-hlubockou starší rodovou větev sledujeme v tomto příběhu více. Vede ji výborný hospodář Josef Jan. Její majetek dosahuje v té době závratných 500 000ha a je na vrcholu! Mladší část rodu je známa jako orlická větev. Vede jí pozdější maršál a obdivovaný vítěz v Bitvě národů u Lipska. S oběma se můžete setkat na krumlovském zámku na druhé prohlídkové trase. Maršálu Karlu Filipovi, zakladateli orlické větve“ nechal jeho bratr Josef Jan stavět malý “ památník bitvy národů“ . Je znám jako „Ptačí hrádek“. BREAKING NEWS! Víme o něm mnohem víc a rád Vám to při prohlídce města věnované Schwarzenbergům prozradím! V případě zájmu Vás k němu i nasměruji. Klasicismus, biedermaier, ozvěny napoleonských válek. A také tragický bál roku 1810 v Paříži. O tom všem se dozvíte při prohlídce města a zámku Český Krumlov, kterou věnuji tomuto slavnému rodu!

1848: Osudový rok pro Evropu. V mnohém i pro Schwarzenbergy! V Praze v Celetné ulici zasáhne v otevřeném okně kulka Eleonoru rozenou ze Schwarzenbergu. Snad byla určena jejímu choti. Alespoň on to sám prohlásí. Není jím nikdo jiný, než ten kdo povstání v Praze a potom ve Vídni potlačil. V Českých dějinách nepopulární generál Windisgrätz. Její nejstarší bratr Jan Adolf II s chotí ( Taky se jmenuje Eleonora!) se definitivně rozhodne pro užívání Hluboké jako hlavního sídla primogenitury. Zásadní změna pro Krumlov! O těchto zlomech Vám rád budu vyprávět při prohlídce města! Jana Adolfa II. s a jeho choť potkáte i na zámku. Je jim věnována větší část druhé trasy.

ÚSTAVNÍ RICHELIEU. Tak bývá přezdíván předseda vlády Rakouské monarchie v letech 1848-1852. Je to další člen hlubocké větve této generace Felix ze Schwarzebergu. Reformy ano, ale v mezích zákona a žádné liberálně-revoluční divočení! Právě on se stane politickým průvodcem novému císaři, Franzi Josefovi, v prvních letech jeho nástupu na trůn. Když Felix ze Schwarzenbergu i v důsledku svého workoholismu až příliš mlád zemře, císař toho velmi lituje a ví, že jej nebude moci nahradit. Zároveň ale suše poznamená, že jej alespoň nebude nikdo tak silně ovlivňovat.

VELKOSTATEK. Robota a nevolnictví přestaly existovat. Společnost se demokratizuje navzdory snahám Bachova absolutismu. Ty se ostatně netýkají průmyslu ani ekonomické oblasti. To vše jde ruku v ruce s technologickým rozvojem i v oblasti zemědělství. A málokdo zde je schopen zachytit soudobé trendy tak dobře, jako „kníže mezi zemědělci a lesníky a první zemědělec mezi knížaty“. Jan Adolf II. dosahuje v podnikání mimořádných úspěchů. Efektivní řízení hospodářských aktivit mu umožňuje nezapomínat na sociální oblast i relativní blahobyt svých zaměstanců. Střízlivost a loajalita. Tak to má on i jeho rod v krvi a očekává to samé od druhých. Jeho bratři zastávají vrcholné společenské role. Ale na světě není člověk (či šlechtický rod) ten, aby se líbil lidem všem. A tak Karel Havlíček píše: “ zle, matičko, zle, Schvarzenberci zde, jeden z nich je jenerálem a ten druhý kardinálem“.

POZEMKOVÁ REFORMA. První světovou válkou končí dlouhé 19. stol a s ním“ staré časy“. Schwarzenbergové čelí redukci majetku při pozemkové reformě, konfiskaci majetku gestapem a po druhé světové válce se těší opět „privilegovanému“ postavení. Je na ně ušit zvláštní zákon, tzv. Lex Schwarzenberg. Týká se starší rodové větve. Ale mladší nedopadne lépe. Primogenitura poté vymírá po meči. Ale to už je na scéně nový člen, který je jí adoptován. Při nějakém drinku po prohlídce města ve Schwarzenberské lékárně Vám budu moc rád vyprávět také o něm. Třeba o tom, že strávil část dětství ve stejné vesnici jako já. Plně souhlasím s tvrzením, že u nás v jižních Čechách máme Schwarzenbergy pod kůží!

NIL NISI RECTUM. Překládalo se původně jako „nic než rovné“. Pozdější překlad „Nic než právo“ nebo “ Nic než spravedlivé“ jsem vzal jako inspiraci pro tento článek. Latinské rodové heslo inspirovalo i šestý z “ Příběhů Magického Krumlova“. 28.6.2020 jsme si tak při další prohlídce města s místními obyvateli společně uvědomovali, jak silnou stopu tento rod zanechal i v Českém Krumlově. I tento příběh si lze objednat jako soukromou prohlídku. V online objednávce připište prosím do poznámky, že by Vás zajímali právě Schwarzenbergové. Těším se na setkání s Vámi v Českém Krumlově!

PS: Tento příspěvek píši v den, kdy uplynulo 280 let od úmrtí Eleonory Amalie rozené z Lobkowicz ( Do třetice všeho dobrého, touhle Eleonorou dneska končím!). Jejím chotěm byl v článku zmiňovaný Adam František ze Schwarzenberku. Potkáte je oba na první trase zámku. V napínavé variantě Vám o nich bude vyprávět můj 300 let starý dvojník při prohlídce města. Je to městský písař, chodí v barokním kostýmu s loučí krumlovskou nocí a všechno to pamatuje! Lze si jej objednat na těchto stránkách jako noční kostýmovanou prohlídku. Má pro Vás připraveny různé kostrbaté historky vystavěné z krumlovských kočičích hřbetů a zakalené ve zdejších křivolakých uličkách a jejich hospůdkách.